Polityka prywatności


Postanowienia ogólne  1. Administratorem danych osobowych podanych w dostępnych na stronie internetowej formularzach kontaktowym jest Administrator Portalu Turystyczny-system.pl
  2. Państwa dane osobowe zostaną automatycznie wysłane do Użytkownika wizytówki w celu obsługi Państwa zapytania
  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

   Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
   Udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – nawiązanie kontaktu z adresatem pytania)
   Przedstawienie szczegółów oferty w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – odpowiedź na otrzymane zapytanie ofertowe)
  4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
   • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularzy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.